Tag: smoant knight 80 coil

Smoant Knight 80 คอยล์

Smoant Knight 80 คอยล์ มีอยู่สองแบบ: Knight 80 0.3ohm mesh coil และ Knight 80 0.4ohm dual mesh coil เพื่อสร้างควันรสชาติที่แสนอร่อย เหตุเพราะมีพื้นที่ผิวที่ใหญ่ขึ้น ร้อนเร็วขึ้น…